Regjeringen tror på lavere prisvekst neste år

Regjeringens anslag på prisveksten neste år er betydelig lavere enn både SSBs og Norges Banks siste anslag. Det vil gi reallønnsvekst på 1,4 prosent i 2023 om anslagene slår til.

Regjeringen anslår lønnsveksten i år til 3,9 prosent, ramma i frontfaget var 3,7 prosent. Statistisk sentralbyrås siste anslag for lønnsveksten i 2022 er 3,8 prosent, mens Norges Banks siste anslag er 4,0 prosent.

Nasjonalbudsjettet anslår prisveksten til 4,8 prosent i år slik at anslaget på reallønnsveksten i 2022 blir minus 0,9 prosent. Dette er likevel bedre enn anslagene fra SSB og Norges Bank.

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

I 2023 anslår regjeringen årslønnsveksten til 4,2 prosent, litt under SSBs prognose og godt under anslaget fra Norges Bank.

Lønnsvekstanslaget må ses i sammenheng med at konsumprisveksten (KPI) «bare» er anslått å øke med 2,8 prosent neste år. Det er langt under anslagene fra SSB og Norges Bank.

Det betyr at neste års oppgjør kan gi en betydelig reallønnsvekst, 1,4 prosent om anslagene fra regjeringen slår til.

Regjeringen legger ellers til grunn at rentetoppen nås neste år og at pengemarkedsrentene i 2023 og 2024 vil ligge rundt 3,6 prosent.

Hovedtallene