Unios verneombudskonferanse – VOK 2022

For 10. år på rad er Unio glade for kunne invitere verneombud og hovedverneombud til to dagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.

VOK 2022 finner sted 1.–2. november 2022 på Scandic Ambassadeur Drammen. Vi starter med lunsj den 1.11. og avslutter med lunsj den 2.11.

Foreløpige hovedpunkter i programmet

 • Den nye IA-avtalen og verneombudenes rolle og oppgaver
  IA-avtalen skal reforhandles høsten 2022. Hva sier den nye avtalen om verneombudenes rolle og oppgaver i IA-arbeidet?
 • Trusler og vold i arbeidslivet
  Det kan iblant oppleves at det oppstår en konflikt mellom elev/pasient/bruker/klient sine rettigheter til en god og forsvarlig tjeneste, og de ansattes rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Når er det en reell konflikt, og hvordan kan den i så fall løses?
 • Bygg, nybygg og rehabilitering
  Når og hvordan bør og skal verneombudet komme inn i prosessen?
 • Varsling, melde avvik, melde skade – hva er hva, og når gjør vi det?
  Er det du står i et varsel eller er det et avvik? Er blåmerket du fikk et avvik, eller skal du bare melde det som skade? Eller skal du gjøre begge deler?
 • Unios verneombudspris 2022 vil bli delt ut på konferansen
  Informasjon om hvordan man nominerer kandidater legges ut i midten av august.

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Påmelding til konferansen vil, som i fjor, skje direkte fra den enkelte deltaker til Unio.

Hold av datoene 1.–2. november – lenke til påmeldingsskjema til VOK 2022 vil bli lagt ut på Unios nettsider i løpet av uke 36.