Hylles for rettighetskampen for helsearbeidere i Liberia

15. juni ble årets Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter delt ut. Prisen går til det liberiske helsearbeiderforbundet NAHWUL og forbundets generalsekretær, George Poe Williams. Unio deltok på prisutdelingen.

George Poe Williams og NAHWUL får prisen for sin årelange kamp for helsearbeidernes rettigheter.

Ekstreme arbeidsforhold

Liberia er blant verdens fattigste land. Flere statskupp, blodige borgerkriger og katastrofale konsekvenser av ebola-epidemien i 2014 har bidratt til dette. Landet er på bedringens vei, men helsesystemet er skjørt og helsearbeidere jobber under ekstreme forhold – mangel på utstyr og dårlig infrastruktur, dårlige lønns- og arbeidsvilkår og lav bemanning er noen av kjennetegnene.

Fagforeningskampen i Liberia handler først og fremst om retten til organisering og frie forhandlinger. Dette må på plass for å kunne kreve anstendige arbeidsforhold. Kampen har blitt slått ned av myndighetene gjentatte ganger. Helseforbundet NAHWUL og forbundsleder Williams har stått i spissen for organisasjonsfrihet for helsearbeiderne i Liberia.

Globale utfordringer

Arbeidsforhold for helsearbeidere i verden var et av diskusjonstemaene på årets ILO-konferanse. På konferansen ble det slått fast at det er godt dokumentert at helsearbeidere globalt opplevde ekstra store belastninger under pandemien. Helsesystem ble strukket til – og over – bristepunktet.

Unio-leder Ragnhild Lied viser til at forholdene i Liberia representerer et ytterpunkt. Utfordringer og belastningen helsearbeidere globalt har møtt – og møter – er ødeleggende for den enkelte arbeidstaker, men også for helsesystem og -struktur.

– Det er helt avgjørende for samfunnet at infrastrukturen er på plass og at de som gjør jobben respekteres og lyttes til. Og da er respekt for faglige rettigheter og globale arbeidslivsstandarder helt avgjørende, sier Lied.

Bare trygge ansatte kan sikre pasienter

Etter globalt press fikk NAHWUL i 2014 løfter om forbedringer, rett til organisering og forhandlingsrett. Myndighetenes lovnader er ennå ikke realisert. På årets ILO-konferanse var Liberia nok en gang et av «verstinglandene» som ble behandlet i komiteen for brudd på arbeidslivsstandarder.

Liberia er en gjenganger når brudd på arbeidslivsstandarder tas opp i ILO. Det står spesielt dårlig til for offentlig ansattes rettigheter. Under årets konferanse ble det vist til flere grove brudd, og ILO konkluderer med at myndighetene straks må sikre offentlig ansatte rett til å organisere seg. NAHWULs rett til å eksistere og jobbe for sine medlemmer framheves spesielt. Det er imidlertid ikke første gang ILO kommer med liknende «krav». I år framheves det at manglende oppfølging og respons anses som svært kritisk.

Under prisutdelingen trakk Williams fram betydningen av grensekryssende solidaritet.

– Urett mot én, er urett mot alle og bare ved å adressere uretten skapes endring.

Williams trakk videre fram fortvilelsen helsearbeiderne i Liberia opplevde gjennom ebola-utbruddet. På grunn av manglende beskyttelsesutstyr døde én av ti helsearbeidere. Forsvarlig pasientbehandling og anstendig arbeidsforhold henger sammen.

– Bare trygge ansatte kan sikre pasienter, var Williams tydelige budskap.

Sjokkerende og opprørende

Ragnhild Lied mener det er sjokkerende og opprørende å høre om forholdene i helsevesenet i Liberia.

– NAHWUL med Williams modige arbeid gjør inntrykk. Prisen bidrar til å rette oppmerksomheten mot de alvorlige problemene i Liberia, men også på de store utfordringene vi har i det globale arbeidslivet. Unio gratulerer vinneren og står i solidaritet med kampen deres, uttalte Unio-lederen.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter er en pris opprettet av fagforbundet Industri og Energi. Prisen deles ut hvert år til en organisasjon eller person som har utmerket seg i arbeidet for faglige rettigheter. Vinneren mottar 500 000 kroner.