1. mai for fred og solidaritet

Fagbevegelsen er en freds- og solidaritetsbevegelse. På årets 1. mai-markering er koblingen solidaritet og fred sterkere enn på lenge. Vårt naboland har gått til krig mot et annet land i vårt nærområdene.

– Krigen påvirker oss som samfunn, men kanskje først og fremst som mennesker. Vi er rystet av krigens brutalitet, og vi er redde for krigens konsekvenser. For oss selv og våre nære, men også for hjem, nabolag og verden rundt oss, sier Unio-leder Ragnhild Lied, som understreker at vi ikke må la redselen styre.

Kunnskap og ytringsfrihet

Unio er med i en solidarisk, internasjonal bevegelse. Her er det bærende elementet at vi står sammen, og at vi står opp for hverandre. Tiden er inne for å vise at vi lever opp til prinsipper og idealer.

– Krigen minner oss også om at kunnskap og ytringsfrihet er viktigere enn noen gang, sier Unio-lederen.

– Den neste generasjonens skolegang, samfunnsborgeres tillit til myndighetenes virkelighetsforståelse og fakta er sammen med framtidstro grunnmuren for velfungerende demokratiske samfunn, sier Lied.

Derfor er Unio spesielt opptatt av å få utdanningssystem opp å gå for ukrainske flyktninger og ukrainske barn og ungdom som er igjen i Ukraina. Utdanning og forskning er alltid viktig, men i krisetider er utdanning og fri, uavhengig forskning livsviktig.

Bekjempe ulikhet

Den internasjonale fagbevegelsen har alltid koblet sosial utjevning til fred. På samme måte som FN-organisasjonen ILO gjorde det i sine grunnlagsdokumenter: «poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere».

– På arbeidernes internasjonale kampdag, rettes oppmerksomhet særlig mot de store forskjellene i verden. Vi kan ikke lenger sitte på gjerdet og forvente at alle andre klatrer opp til den samme gode utsiktsplassen, sier Lied.

– Ulikhet mellom land og mellom folk må bekjempes internasjonalt og nasjonalt. Globale utfordringer krever globale løsninger, avslutter Unio-lederen.