Stor nedgang i unge som vil bli barnehagelærer og sykepleier

Det er langt færre som ønsker å bli barnehagelærer og sykepleier. Særlig dramatisk er det for barnehagelærerutdanningen. Det er drøyt 1000 færre søkere til barnehagelærerutdanningene i år enn i fjor.  – En nedgang på 25,6 prosent er dramatisk og bekymringsfullt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Søkertallene til høyere utdanning ble kjent i går.

Søkerne til Unio-forbundenes yrkesgrupper skal i stor grad ut i offentlig sektor. De skal dekke samfunnskritiske roller, i tjenester de aller fleste er innom i løpet av livet sitt. De skal være en del av den norske beredskapen, og stå klar til å jobbe når det oppstår kriser. Da er det bekymringsfullt at det er stor nedgang til to av Unios største yrkesgrupper – sykepleiere og barnehagelærere.

Størst er nedgang til barnehagelærerutdanningen.

– Kvalitet i barnehagene er avhengig av mange nok og godt kvalifiserte ansatte. Nå må vi få kunnskap om hva som ligger bak den nedgangen vi har sett de siste årene, og få på bordet løsninger som sikrer oss bemanning i yrker som samfunnet rett og slett ikke klarer seg uten, fortsetter hun.

Nedgang er det også i grunnskolelærerutdanningen for 8.-13. trinn, og for lektorutdanningen.

– Dette er ikke gode signaler, og er rett og slett dårlig nytt når vi vet at vi mangler kvalifiserte lærere, og at mangelen vil fortsette i årene som kommer. Så skal vi selvfølgelig glede oss over at det er en oppgang i grunnskolelærerutdanningen for de minste trinnene, sier Ragnhild Lied.

Nedgang i søkertall til helsefagene

Også for helsefagene er det en nedgang i antallet søkere sammenliknet med de to pandemiårene vi har bak oss.

Sigrid Husoy Larsen, leder Unio Studentene

For sykepleierne er nedgangen på hele 23 prosent fra i fjor. Likevel er det fortsatt to søkere per studieplass i sykepleierutdanningen, og flere søkere enn studieplasser til andre helseyrker som ergoterapi og fysioterapi.

– Sykepleie er det mest populære helsefaget, og det synes jeg er flott, sier leder i Unio-studentene, og nyutdannet sykepleier, Sigrid Husøy Larsen.

– Likevel er det bekymringsfullt at søkertallene synker når så mye oppmerksomhet har vært rettet mot mangelen på sykepleiere, sier hun.

Dette ble bekreftet senest i går i den siste evalueringsrapporten om koronaen i Norge.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på sykepleieryrket, men jeg ønsker meg mange gode og kvalifiserte kolleger. Bare slik kan vi sikre landet gode helsetjenester også i fremtiden, avslutter lederen for Unio-studentene.