Høring – Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 11. mars 2022 på høring om etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte i tilknytning til innstrammingene i forbindelse med koronapandemien i desember 2021.

Les Unios høringssvar