Unio Podkast: TBU oppsummert – Nesten verre enn fryktet

I Unio Podkast oppsummerer vi situasjonen etter at TBU-rapporten kom fredag.  – I de delene av arbeidslivet med lavest organisasjonsgrad og tariffbinding, er lønnsveksten høyest.  Skal det virkelig være slik at de offentlige ansatte skal godta lave tillegg sammenlignet med privat sektor, for å holde den samlede lønnsveksten i samfunnet nede, spør forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

– Dette blir spesielt ille når vi ser at undervisningsansatte har halvparten av lønnsveksten som varehandelen hadde, og mangelen på helsepersonell er skrikende, fortsetter han.

På tjue minutter oppsummerer vi situasjonen etter at tallene for fjorårets lønnsutvikling ble klar. TBU-rapporten ble lagt fram fredag 18. februar.

– Tallene bekrefter det vi har fryktet, ja det er nesten verre enn vi fryktet. De to siste årene viser en lavt anslått ramme fra industrien, der fasiten viser et høyere resultat i både 2020 og 2021 i motsetning til resultatene fra 2014-2019. Det er en svært alvorlig situasjon at privat sektor nå tar av og offentlig sektor blir sittende igjen å se på. Dette er uakseptabelt og kan ikke fortsette, sier Rønning-Aaby.

Han mener det bør ringe mange bjeller hos de som organiserer medlemmer hovedsakelig i privat sektor, når de delene av arbeidslivet med lavest organisasjonsgrad og tariffdekning, har en langt høyere lønnsvekst enn frontfagramma. Dette gjelder særlig innen finans og varehandel.

– Det er en situasjon som er veldig alvorlig fordi offentlig sektor har vært lojale mot frontfaget. De delene av privat sektor som har lavest organisasjonsgrad og tariffdekning tar helt av lønnsmessig, og forholder seg over hodet ikke til frontfagramma. Det er ikke samfunnsmessig forsvarlig at offentlig sektor settes i en posisjon der den taper kampen om kompetansen, sier han.

– I ytterste konsekvens truer dette vår samfunnsmodell, ved at eksempelvis helse og utdanning vil kunne erstattes av private tilbud. Ulikheten og de forskjellene mange er opptatt av, kan eskalere.

I podkasten snakker vi om frontfaget, prisveksten og sentralbanksjefens påstand om renteheving og inflasjon hvis lønnsveksten blir for høy. Og hvordan kommer egentlig offentlig sektor ut over tid?

Du kan lytte på den her, eller på de plattformene du hører på podkaster.

Alt om lønnsoppgjøret finner du her 

Podkastene våre finner du her 

Dette er TBU:
Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er et offentlig oppnevnt utvalg som består av partene i arbeidslivet. Utvalget gir en oversikt over den økonomiske situasjonen og gir tall for lønnsnivå og lønnsvekst i de forskjellige tariffområdene. Utvalget gir også en prognose for prisutviklingen. Det er dette tallgrunnlaget alle partene i lønnsoppgjøret forholder seg til under forhandlingene. Utvalget leverer tre rapporter hvert år; en foreløpig rapport som publiseres i februar, endelig rapport (publiseres vanligvis i mars) samt en i juni (etter tariffoppgjørene).