LØNNS-

OPPGJØRET

2022

Om årets oppgjør

Unio omfatter 14 fagforbund med over 389 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør, der både lønn og arbeidsbetingelser forhandles. Offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret. Det betyr at vi må ha en høyere ramme for offentlig sektor. Det er viktig for å beholde og rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning – som hver eneste dag leverer livsnødvendige tjenester til barn, unge og voksne i hele Norge. Det handler om å sikre barn og unge utdanning og omsorg, og det handler om å sikre helsetjenester og trygghet i hverdagen til hele befolkningen.

Offentlig sektor består i stor grad av kvinnedominerte yrker hvor belastningen er for stor, folkene er for få og lønna er for lav. Høyere lønninger i offentlig sektor vil minske lønnsforskjellene i Norge. Løfter vi de som ligger midt i inntektsfordelingen blir lønnsforskjellene mindre.

Privat sektor har dessuten bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne vurderinger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må ramma til offentlig sektor opp.

Foran lønnsoppgjøret

Siste fra lønnsoppgjøret

Skuffende, men ikke overraskende fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda kom fredag med sin kjennelse i tvistesaken mellom Utdanningsforbundet, samt Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, [...]

Særavtaleforhandlingene i KS-området er gjennomført

Unio er fornøyd med at partene skal kartlegge bruken av egen bil i alle tjenester [...]

Stiller krav til nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Unio, Akademikerne og YS stiller krav om at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås i utvalget [...]

– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett [...]

Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

Streiken i PBL-barnehagene er over. Partene kom til enighet om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. [...]

Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal [...]

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 29. oktober og endte med en samlet økonomisk ramme på [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

– Fafo-forsker latterliggjør streikeretten og lønnsdannelsen i offentlig sektor

– Latterliggjøring og bagatellisering av lønnsdannelsen i offentlig sektor, skriver Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i [...]

Tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Lærerstreiken i tariffområdet KS ble i går stoppet ved bruk av tvungen lønnsnemnd av regjeringen. [...]

Unio Podkast: Lærerstreiken på 12 minutter

Den lengste lærerstreiken gjennom tidene virker helt fastlåst. Hvorfor er ingen løsning i sikte, og [...]

Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i [...]

Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken

Mandag trapper Utdanningsforbundet opp streiken, og tar ut 1300 lærere i streik. – Jeg har [...]

Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Hele 83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemningen som ble avsluttet [...]

Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

SSB la fram nye anslag for norsk økonomi i dag. Vi går inn i en [...]

Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi [...]

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor [...]

Unio podkast: Frontfag-gjennomslag og lærerstreik – Full tillitskrise i KS

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby sier seg ganske så fornøyd med lønnsoppgjøret som helhet. Unntatt i kommunesektoren. [...]

Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er [...]

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale [...]

Løsning i kommunen – men Utdanningsforbundet vil si nei

Det blir i første omgang ikke streik i kommunene etter at Unio kommune tirsdag morgen [...]

Guro Lind, leder av Unio stat, i Dagsnytt 18 om hvorfor Unio heller vil samarbeide med Akademikerne

Se opptaket

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby om frontfaget i Dagsnytt 18

Se opptaket

Unios inntektspolitiske uttalelse

Les mer

Dette mener Unio om frontfagsmodellen

Les mer