LØNNS-

OPPGJØRET

2022

Om årets oppgjør

Unio omfatter 14 fagforbund med over 389 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør, der både lønn og arbeidsbetingelser forhandles. Offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret. Det betyr at vi må ha en høyere ramme for offentlig sektor. Det er viktig for å beholde og rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning – som hver eneste dag leverer livsnødvendige tjenester til barn, unge og voksne i hele Norge. Det handler om å sikre barn og unge utdanning og omsorg, og det handler om å sikre helsetjenester og trygghet i hverdagen til hele befolkningen.

Offentlig sektor består i stor grad av kvinnedominerte yrker hvor belastningen er for stor, folkene er for få og lønna er for lav. Høyere lønninger i offentlig sektor vil minske lønnsforskjellene i Norge. Løfter vi de som ligger midt i inntektsfordelingen blir lønnsforskjellene mindre.

Privat sektor har dessuten bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne vurderinger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må ramma til offentlig sektor opp.

Foran lønnsoppgjøret

Siste fra lønnsoppgjøret

Lærerstreiken: Helt rett å klage staten inn for ILO

Utdanningsforbundet har klaget staten inn til ILO – den internasjonale arbeidsorganisasjonen – etter at streiken [...]

Skuffende, men ikke overraskende fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda kom fredag med sin kjennelse i tvistesaken mellom Utdanningsforbundet, samt Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, [...]

Særavtaleforhandlingene i KS-området er gjennomført

Unio er fornøyd med at partene skal kartlegge bruken av egen bil i alle tjenester [...]

Stiller krav til nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Unio, Akademikerne og YS stiller krav om at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås i utvalget [...]

– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett [...]

Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

Streiken i PBL-barnehagene er over. Partene kom til enighet om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. [...]

Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal [...]

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 29. oktober og endte med en samlet økonomisk ramme på [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

– Fafo-forsker latterliggjør streikeretten og lønnsdannelsen i offentlig sektor

– Latterliggjøring og bagatellisering av lønnsdannelsen i offentlig sektor, skriver Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i [...]

Tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Lærerstreiken i tariffområdet KS ble i går stoppet ved bruk av tvungen lønnsnemnd av regjeringen. [...]

Unio Podkast: Lærerstreiken på 12 minutter

Den lengste lærerstreiken gjennom tidene virker helt fastlåst. Hvorfor er ingen løsning i sikte, og [...]

Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i [...]

Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken

Mandag trapper Utdanningsforbundet opp streiken, og tar ut 1300 lærere i streik. – Jeg har [...]

Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Hele 83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemningen som ble avsluttet [...]

Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

SSB la fram nye anslag for norsk økonomi i dag. Vi går inn i en [...]

Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi [...]

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor [...]

Unio podkast: Frontfag-gjennomslag og lærerstreik – Full tillitskrise i KS

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby sier seg ganske så fornøyd med lønnsoppgjøret som helhet. Unntatt i kommunesektoren. [...]

Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er [...]

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale [...]

Guro Lind, leder av Unio stat, i Dagsnytt 18 om hvorfor Unio heller vil samarbeide med Akademikerne

Se opptaket

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby om frontfaget i Dagsnytt 18

Se opptaket

Unios inntektspolitiske uttalelse

Les mer

Dette mener Unio om frontfagsmodellen

Les mer