Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)

Kunnskapsdepartementet sendte 14. januar 2022 på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge av regjeringens tilleggsproposisjon.

De tre forskriftene er:

  • forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte
  • forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19
  • forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Les Unios høringssvar