Helse-pensjonistene kan jobbe uten avkorting

Som en følge av koronapandemien er det i dag en unntaksregel som gjør det mulig for pensjonert helsepersonell å komme tilbake i jobb uten at pensjonen blir avkortet. Nå foreslår regjeringen å forlenge denne ordningen, som Unio har bedt om.

Koronapandemien har ført til store ekstrabelastninger for norsk helse- og omsorgstjeneste. Pensjonerte helseansatte hjelper til gjør en viktig jobb. Deres innsats betyr ekstra mye i den pressede situasjonen vi er i nå. Derfor må en gjøre det enkelt for pensjonister å jobbe, uten at de trekkes i pensjonen for inntektene.

Ba om at ordningen fortsetter

Leder i Unio Ragnhild Lied har ved flere anledninger, og senest denne uka, bedt regjeringen om en forlengelse av ordningen. Dette var på høy tid og er et helt nødvendig grep.

Det er stor sannsynlighet for at vi må leve med pandemien en god stund fremover. Nå foreslås det at at ordningen forlenges juli neste år.

Trenger flere hoder og hender

“Pandemiordningen” gjelder pensjonert helsepersonell slik at de kan bistå helse- og omsorgstjenesten uten at pensjonen blir avkortet. Særlig er det avgjørende at pensjonerte sykepleiere kan fortsette med viktige koronarelaterte oppgaver både i sykehusene og i kommunene.

Unntakene gjelder nå ut 2021. Departementet vil i en lovproposisjon til Stortinget om kort tid foreslå at unntakene blir forlenget til 1. juli 2022.

Regjeringen forlenger unntak fra avkortingsreglene for pensjonert helsepersonell – regjeringen.no