– Applaus fra lønnsnemnda

Applaus, men ikke ei krone ekstra. Likevel: lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell. – Nå er det ikke lenger noe alternativ for politikerne å peke tilbake til partene for å løse dette, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

– Nemnda sier at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget. Det er det samme vi har hevdet hele tiden. Nå må politikerne ned i verktøykassa før krisen vokser seg større, fortsetter hun.

I dag kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for sykepleiere og andre Unio-grupper i helseforetakene. Den vil ikke strekke seg lengre enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent. Nemnda peker på og anerkjenner utfordringer med å rekruttere sykepleiere til helseforetakene, og tar til orde for at lønnsnivået kan være for lavt til å sikre et velfungerende arbeidsmarked for disse gruppene.

Flertallet i nemnda skriver at:

Etter flertallets syn er det behovet for at partene i arbeidslivet og ansvarlige myndigheter sammen vurderer tiltak som i fremtiden kan sikre rekruttering og stabilitet for denne gruppen arbeidstakere. Et mellomoppgjør, slik som nemnda nå har oppe til avgjørelse, er imidlertid i begrenset grad egnet til å avhjelpe utfordringene. En frivillig lønnsnemnd er heller ikke det rette organet for å beslutte endringer i relative lønninger i Norge så lenge frontfagsmodellen er rammen.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, Unio, leder av Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og ass. forhandlingssjef Kari Tangen i Norsk Sykepleierforbund før nemndsbehandlingen. Foto: Lars Petter Eriksen

Lill Sverresdatter Larsen viser til at vi ikke har flere lønnsoppgjør å skusle bort mens krisen vokser seg større og større for norske pasienter:

– Vi er på full fart inn i den fjerde bølgen. Nå i august måtte min hjemby Tromsø gå til det skritt å varsle befolkningen om at de kanskje ikke vil få hjelp på legevakten – det var ikke nok sykepleiere til å bemanne den. NRK meldte tidligere i august om at fungerende ordfører i Karlsøy kommune måtte ta vakter på sykehjemmet, det var ingen andre sykepleiere å ta av. I Bodø har sykepleiermangel ført til stenging av en sykehjemsavdeling. Bare siste uken har byråden i Bergen gått ut i media og bedt helsearbeidere om å melde seg til tjeneste. Det er krise både i kommunene og i helseforetakene, sier Sverresdatter Larsen.

– Etter tvungen lønnsnemnd i KS-streiken, bestemte vi oss for å prøve frivillig lønnsnemnd i Spekter. Dessverre ble det ikke noe ekstra å hente her. Men i dag har vi fått en klar beskjed fra kvalifiserte, nøytrale folk i nemnda om at rekrutteringsutfordringene er reelle. Politikerne som stiller til valg må prioritere befolkningens krav om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og forhandlingsleder for alle Unios medlemmer i Spekter.

Her kan du lese lønnsnemdas avgjørelse