Høring – forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 9. juli 2021 på høring forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Departementet foreslår å etablere hjemmel for at Fellesordningen kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

I tillegg foreslås det en presisering av Fellesordningens tilgang til opplysninger fra registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av avtalefestet pensjon i privat sektor, sliterordningene og Sluttvederlagsordningen. Endelig foreslås det enkelte språklige og tekniske justeringer i forskriften.

Les Unios høringssvar