Digital streikemarkering: Svar på spørsmål fra de som fulgte sendingen

Flere tusen fikk med seg Unios andre digitale streikemarkering, og det kom inn mange spørsmål underveis i sendingen. Her finner du svar på noen av dem.

Hva er Unios krav i lønnsoppgjøret?

Unio krever en klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og peker særlig på utfordringene med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i kommunene. Skal vi kunne ta godt vare på eldre og syke og gi en god oppvekst og utdanning til barna våre, må rekrutteringen bli bedre. Lønna til Unios grupper må opp.

Hvilke grupper omfatter denne streiken?

Streiken omfatter Unio-medlemmer som er ansatt i kommuner og fylkeskommuner i Norge, inkludert Oslo kommune (eget tariffområde). Det betyr at både lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er tatt ut i streik.

Hvem blir tatt ut i streik i neste uttak?

Oversikt over hvem Unio tar ut i streik i kommunesektoren fra tirsdag 8. juni finner du her.

Unio har foreløpig ikke varslet opptrapping av streiken i Oslo kommmune. Når det eventuelt blir gjort blir informasjon lagt ut på unio.no så snart det er klart.

Når gjenopptas forhandlingene?

Vi ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart KS og Oslo kommune kommer tilbake til forhandlingsbordene med et bedre tilbud. Denne streiken må arbeidsgiver ta ansvaret for. Det er opp til KS og Oslo kommune å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.

Kommunene mangler kvalifiserte folk i mange yrker. KS og Oslo kommune må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. Vi må komme i gang med et lønnsløft nå.

Hvordan har lønnsutviklingen for ansatte i kommunene vært sammenlignet med andre grupper?

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. 1,7 prosent v. 2,2 prosent. Dette må vi ta igjen. Lærernes lønnsutvikling har sakket akterut siden 2004. Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge faktisk velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Det er store rekrutteringsproblemer, og situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene. Vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper.

Hvor langvarig kan denne streiken bli?

Det er umulig å si noe om. Unio har klare krav og det er nå opp til arbeidsgiver å komme tilbake til forhandlingsbordene med et bedre tilbud. Streikeviljen i Unio er stor, og tre av fire i befolkningen støtter streiken.

Hva med tvungen lønnsnemnd?

Unio har gjort et ansvarlig og forsvarlig streikeuttak, for å ivareta liv og helse. De som jobber med testing og vaksinering er også skjermet i uttakene.

Det behandles i tillegg fortløpende dispensasjonssøknader. Antallet søknader er et signal på hvor uunnværlige våre grupper er og deres samfunnskritiske funksjon.

Hvordan går det med meklingen i Spekter-området?

Her vet vi ikke noe før meklingen avsluttes, enten med enighet eller konflikt. Følg derfor med på unio.no, Facebook, Twitter og Instagram utover de neste timene for å bli oppdatert på hvordan meklingen her ender. Oversikten over hvor det kan bli streik i sykehusene finner du her.

Her kan du se hele sendingen.