Tre av fire støtter streiken

Respons Analyse har nylig gjennomført en måling i befolkningen som viser at tre av fire støtter streiken.

46 prosent svarer i stor grad og 27 prosent i noen grad at de støtter den pågående Unio-streiken.

– Gledelig og oppløftende, sier streikelederne Steffen Handal, Silje Naustvik og Aina Skjefstad Andersen.

Fra i dag onsdag er 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter i streik over hele landet.

– Denne støtten stemmer i stor grad med de tilbakemeldingen vi får fra de streikende ute i kommunene, sier Handal.

Han mener at det er spesielt siden streiken rammer en uskyldig tredjepart.

– Jeg tror pandemien har vist at våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet.

Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning.

– Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge, mener Handal.

I Respons Analyse sin spørreundersøkelse er det bare 20 prosent som sier de har mindre eller ingen støtte for streiken, og bare 7 prosent som ikke er sikker på hva de mener. Det tyder på at folk flest har gjort seg opp en mening.

Nestleder i Sykepleierforbundet, Silje Naustvik, understreker at streiken er fortsatt ansvarlig og at det også tas særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien.

Også i Oslo trappes nå streiken opp.

– Ingen ønsker at en streik skal ramme en tredjepart og det er ikke noe vi tar lett på, sier streikeleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Unios streikeledelse mener at ansvaret for streiken ligger hos arbeidsgiverne KS og Oslo kommune. Folk har skjønt at gode kommunale tjenester forutsetter at godt kvalifiserte folk vil søke seg til og bli værende i de uunnværlige jobbene i barnehager og skoler, helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester.