Ber om forslag til Mangfoldsprisen 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nå på jakt etter gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021 og ber om forslag til kandidater.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Prisen deles ut av IMDi og Kunnskapsdepartementet.

Les mer  om Mangfoldsprisen her

Vi vil oppfordre tillitsvalgte og ansatte i Unio til å foreslå kandidater. Det kan gjøres her

Her kan du lese om tildelingskriterier for Mangfoldsprisen

 

Lydgulvsystemer ble årets Mangfoldsvirksomhet 2020