Høring – Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 29. januar på høring forslag om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.

Les Unios høringssvar