Høring – Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 16. desember 2020 på høring forslag til nytt regelverk for å ta opplæring og utdanning i dagpengeperioden.

Les høringssvar fra Unio