Unios 4 overordnede krav til statsbudsjettet 2021

– Unio mener de frie inntektene til kommunene bør økes med 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Unios overordnede krav til statsbudsjettet for neste år er å sikre utdanning, helse og omsorg, forebygging, klimatiltak og omstilling i samfunnet. ABE-kuttene i statlige virksomheter må stoppes.

 

Kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg er blant annet avhengige av en sterk og god kommuneøkonomi.

– Regjeringens budsjettforslag gjør en allerede stram økonomi for veldig mange kommuner strammere, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Handlingsrommet for satsing på kjernetjenestene kan gå ned så mye som 1 milliard kroner med regjeringens forslag.

Det betyr at det blir utfordrende for kommunene å bidra til en nødvendig satsing på økt sysselsetting. Kommunene bør Kunne bidra aktivt i å få flere i virksomhet igjen etter koronapandemien.

Unio mener de frie inntektene bør økes med 3 milliarder kroner, ut over regjeringens forslag.

 

Forebygging må prioriteres

Forebygging taper ofte budsjettkampen. Koronaen har gjort det enda vanskeligere. Etterslepet i behandling, rehabilitering og habilitering må tas på alvor for å unngå varige helseskader, økte behov for behandling og økte samfunnsøkonomiske kostnader av utstøting fra arbeidslivet.

Les Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 her 

Nødvendig satsing på klima og omstilling

Vi trenger et forpliktende utslippsbudsjett med en ambisiøs plan med konkrete forslag som viser at vi klarer å halvere CO2-utslippene innen 2030. Regjeringens budsjettforslag er for svakt og viser at vi ikke når våre forpliktelser i 2030. CO2-avgiften må økes mer og omfatte alle sektorer.

– Det er viktig med sterkere tiltak tidlig i dette tiåret. CO2-fangst må realiseres i både Brevik og på Klemetsrud. Vi trenger en aktiv stat for næringsomstilling og det grønne skiftet. Statlig forskningsinnsats må økes til 2 pst av BNP i en tiårsperiode. Den maritime næringen med norske arbeidsplasser har en viktig rolle i det grønne skiftet i havrommet, sier Ragnhild Lied.

 

ABE-kuttene må stoppes

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform, ABE-reformen, må stoppes.

Kuttene rammer alle statlige virksomheter.

– Nå må politikerne slutte å bruke ostehøvelen i staten. Politikerne bør heller prioritere hvor det skal kuttes. Det er å ta politisk ansvar, sier Ragnhild Lied.

Fra 2015 og inkludert neste års budsjettforslag, tilsvarer ABE-kuttene lønnskostnadene til 17.700 årsverk.

Kuttene har svekket beredskapen og det forebyggende arbeidet, svekket tjenestene og førstelinjen og gjort kampen mot koronapandemien vanskeligere.