– Nødvendig satsing på forskning og høyere utdanning

– Det er bra at regjeringen øker bevilgningene til forskning, og at det er en økning i antall studieplasser. Det er en helt nødvendig satsing. Både koronakrisen, miljøutfordringer og økende digitalisering krever store ambisjoner for investering i forskning, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen foreslår å investere 1,1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forskning. Unio mener at staten i en krisetid bør øke sin andel av den samlede forskningen, og at andelen bør ligge på 2 prosent av BNP for å bidra til omstilling og det grønne skiftet.

– Jeg mener likevel det er en god satsing på forskning og høyere utdanning. Det er det som på lang sikt skal bidra til at Norge løfter seg ut av krisa. Satsing på forskning og innovasjon er et viktig grunnlag for å få til det grønne skiftet, sier Lied.

Hun er også positiv til at regjeringen fortsetter å utvide utdanningskapasiteten ved fagskolene, høyskolene og universitetene.

– Investering i utdanning er den beste investeringen for fremtiden. Ikke minst er det viktig å møte koronakrisen med riktige tiltak for økt kompetanse for alle. Det er også positivt at det satses på fleksible utdanningstilbud, slik at tilbudene kan komme alle til gode, også dem som bor langt unna en utdanningsinstitusjon, sier Lied.

I 2017 ble grunnskolelærerutdanningen utvidet fra fire til fem år på masternivå, uten at det femte studieåret og forberedelsene til dette ble finansiert. Høsten 2021 starter de første studentene på det 5. studieåret. Det ser imidlertid ut til at studiet likevel ikke er fullfinansiert, ifølge flere rektorer ved lærerutdanningsinstitusjonene.

– Det er positivt at regjeringen nå følger opp finansieringen av det femte studieåret på masternivå, men dette må selvsagt fullfinansieres, avslutter Unio-leder Ragnhild Lied.