Gratulerer med den mangfoldige nasjonal- og globaldagen!

17. mai er ikke bare Norges nasjonaldag. Det er også den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi (IDAHOT) og markeres over hele verden.

«Jævla lesbehorer. Tror at dere kan skitne til Norges nasjonaldag med det skitne flagget deres?» Dette var 17.mai-hilsenen Wanya og Gunhild i Sandnes fikk i fjor. I tillegg til et ramponert hjem. Wanya og Gunhild anmeldte saken og ble en del av den jevnt stigende hatkriminalitets-statistikken i Norge.

Hvorfor ble Wanya og Gunhild utsatt akkurat på 17.mai? Jo, fordi de hadde heist regnbueflagget for å markere at 17.mai også er den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi (The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)). Sammen med millioner av andre ønsket de å markere at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjernet homofili som diagnose på vår nasjonaldag i 1990.

17 mai er altså både nasjonaldag og globaldag. Forskjellene er tydelige, men likhetene er betydelige: den norske nasjonaldagen og den globale åpenhetsdagen handler om kjerneverdier som frihet, selvstendighet, toleranse og mangfold.

– Nok en gang har vi blitt minnet om hvor avhengig vi er av våre små og store fellesskap. Vi skal hente ut det beste i hverandre, så hver og én kan få bidra på sin måte til å styrke landet vårt for fremtiden.

Det sa Kong Harald under 8.mai-markeringen av at det er 75 år siden Norge ble frigjort fra den tyske okkupasjonsmakten. Det oppsummerer også grunnene til at vi nå feirer norsk utvikling siden 17.mai 1814 og 17.mai 1990. Et land er aldri fritt hvis ikke hver enkelt har muligheten til å være den de er og gis like muligheter og rettigheter. Uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn eller kjønnsuttrykk, seksuell legning eller funksjonsnivå.

Kjønn og seksualitet som kamparena

Mange er overrasket over den hatefulle og kriminelle handlingen paret fra Sandnes opplevde. Overraskelsen skyldes kanskje det at mange tar for gitt at dagens Norge er rensket for diskriminerende mørkemanns-stemmer og -handlinger. Sånn er det ikke. Hatkriminaliteten øker og det er mye som tyder på at det er store mørketall.

Dersom vi vender blikket utover landets grenser, blir bildet enda mørkere. Fagforeningskollegaer fra hele verden rapporterer om rystende forhold. Omfanget og alvorlighetsgraden av diskriminering, krenkelser og forbrytelser er sjokkerende og deprimerende. Selv i vårt nærmeste nabolag ser vi mangfoldspolitikk og menneskesyn snevres inn. Over 100 polske kommuner eller lokale myndigheter har nå proklamert seg for å være «fri for LHBTI-ideologi». I Ungarn er kjønnsforskning forbudt. Presset for å samle alle i kjønns- og seksualstereotype former øker og den antidemokratiske utviklingen i disse landene har gått raskt. Og det skjer nærme oss.

Den viktige sykepleieren, politimannen og læreren

Mennesker kommer i alle former og fasonger. Sykepleieren, politiet, læreren og alle andre profesjonsutøvere har kunnskap om menneskers mangfold. En kunnskap som bidrar til at alle, eller så mange som mulig, møtes på en trygg og åpen måte.

Mangfolds-kunnskap og åpenhet blir ikke mindre viktig når vi etter korona-krisen antakelig opplever økonomiske nedgangstider. Å være menneske er ingen diagnose som skal kureres, trakasseres eller forbys.

Nettopp derfor feirer Unio og Unio-forbundene 17.mai i 2020 dobbelt opp. Vi markerer at landet vårt er fritt, vi markerer at alle enkeltmennesker er like mye verdt og kan være dem de er.

Gratulerer med dagen!