Flere søkere til høyere utdanning: – Trenger flere studieplasser

Flere ønsker å studere ved våre universiteter og høyskoler. – Det er ikke overraskende – særlig sett i lys av den nedgangstiden vi er inne i. Nå er det viktig at regjeringen legger penger på bordet til flere studieplasser, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 I dag kom statistikken fra Samordna opptak som viser at det er 150.000 søkere til høyere utdanning. Det er en økning på 8,7 prosent fra i fjor.

Ragnhild Lied, her som leder for Lied-utvalget som så på struktur og innhold i videregående skole.

– Det er langt flere søkere enn det er studieplasser. Jeg forventer at det kommer penger allerede i revidert budsjett til flere studieplasser, sier Lied.

– Universitetene og høyskolene må samtidig ha muligheten til å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Vi må ikke komme i en situasjon der kvantitet går ut over kvaliteten på studiene, understreker Lied.

Hun peker særlig på helseutdanningene som et område der det nå er en økning i søkertallene, og der det vil være behov for flere studieplasser. På sykepleierutdanningene er det eksempelvis 13.600 førstevalgssøkere til 5000 studieplasser. Samtidig er det dokumentert at det vil være mangel på sykepleiere framover.

 

Flere vil bli sykepleiere, færre vil bli lærere

Det er 5,8 prosent flere søkere til sykepleien i år enn i fjor.

– Det er gledelig at flere vil bli sykepleiere. Korona-situasjonen har med all mulig tydelighet vist hvor samfunnskritisk viktige helseprofesjonene er. Nå forventer vi at det opprettes flere studieplasser på sykepleie, sier Lied.

For lærerutdanningene er det derimot en nedgang. Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Lektorutdanningene har en nedgang på 9,5 prosent, grunnskolelærerutdanningen fra 5-10 klasse har en nedgang på 12,9 prosent, fra 1-7 klasse er nedgangen 5,2 prosent. Barnehagelærerutdanningen har en nedgang på 7,3 prosent.

– Det er overraskende at det er en så kraftig nedgang i søkere til lærerutdanningene. Skolen mangler fortsatt kvalifiserte lærere. Det er kritisk at en så viktig sektor ikke klarer å rekruttere flere unge til å søke seg til læreryrket, sier Lied.

Det eneste lærerstudiet som har en oppgang i antall søkere er faglærerutdanningen. Her er økningen 8,9 prosent.

– Det er tydeligvis mange fagfolk som ønsker å gå over til læreryrket. Dette kan jo være personer som er permitterte eller står uten jobb etter korona-utbruddet, kommenterer Ragnhild Lied.

Mer informasjon om årets søkertall fra Samordna opptak finner du her 

 

Les flere saker om effekter av koronaepidemien her