Unios likestillingspolitiske frokostseminar 6. mars: Kvinners rettigheter = Menneskerettigheter?

Fredag 6. mars arrangerer Unio likestillingspolitisk frokostseminar på Sentralen i Oslo. Tema er: Kvinners rettigheter = Menneskerettigheter? Meld deg på her!

For 25 år siden ble Beijing-erklæringen for kvinners rettigheter vedtatt. En handlingsplan fulgte vedtaket. Siden den gang har kampen for likestilling gitt mange, gode resultater.

FNs tusenårsmål har også vært en brekkstang i arbeidet for å fremme likestilling. Og i de nye bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg til, er likestilling mellom kjønnene et sentralt mål.

I fjor på denne tiden kom FNs arbeidsorganisasjon ILO med en ny rapport, som viste en positiv trend for likestilling i et 100-års-perspektiv. Det var likevel et skår i gleden: ILO-rapporten hevdet også at fremgangen stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden og at likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres.

Unio jobber for høyere verdsetting av kvinnedominerte yrkesområder. For enkelte grupper med høyere utdanning er det også viktig at lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor utjevnes.

Vi har minst like mange spørsmål å stille som for 25 år siden. På frokostseminaret 6. mars på Sentralen får vi svar på noen.

Se programmet

Meld deg på her!