Verneombudskonferansen er i gang

– Dere har en stor og viktig jobb, men får ikke alltid den anerkjennelsen dere fortjener, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth da hun åpnet Verneombudskonferansen i dag.

Unio arrangerer en todagers konferanse for verneombudene hvert år. Verneombudene får ikke den samme gode skoleringen som for eksempel tillitsvalgte får, og konferansen er ment å gi verneombudene verktøy i sitt arbeid og fungere som inspirasjon.

Vold og trusler

På konferansen er vold og trusler på arbeidsplassen ett av temaene. I Norge oppgir 7,5 prosent av arbeidstakerne at de har vært utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året. 7,5 prosent er rundt 200 000 arbeidstakere. Sykepleiere, politi, lærere og førskolelærere er blant yrkene som er mest utsatt.

– Nesten 24 prosent av sykepleierne oppgir at de har vært utsatt for vold og trusler. Det er grunn til å tro at omfanget er større innenfor områder som rus og psykiatri, hjemmetjenesten og akuttmottak. Vi vet at det for kvinner er en sterk sammenheng mellom å ha vært utsatt for vold og trusler og påfølgende langtidssykefravær. Kvinner har gjennomgående høyere sykefravær enn menn. Det er derfor svært bekymringsfullt at vi ikke jobber godt nok med å forebygge og håndtere vold og trusler i velferdsyrkene, sa Kopperstad Bratseth.

IA-avtalen

Den nye IA-avtalen og bransjeprogrammene som er satt i gang i forbindelse med den er en selvfølgelig del av programmet på konferansen.

– Særlig offentlig sektor hadde ikke nådd målet om redusert sykefravær. Vi er derfor svært glade for at bransjeprogram er et av de nye virkemidlene i IA-avtalen og at barnehager, sykehus og sykehjem er blant de sju «bransjene» som er valgt ut, sa Kopperstad Bratseth.

Bransjeprogram er en spisset og prioritert innsats i bransjer og sektorer med stort potensial for å redusere sykefravær og frafall. I bransjeprogrammene kan partene prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor satsingsområdene forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Konferansen avsluttes i morgen med utdelingen av årets verneombudspris.

Programmet finner du her

Se presentasjonene fra konferansen