– Olja har bidratt til god fart til økonomien for siste gang

– Tallene for oljeinvesteringene tyder på at vi nå går inn i et skifte når det gjelder denne sektorens bidrag til norsk økonomi. Vi må finne andre bein å stå på for å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen, skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug i et notat til statsbudsjettet.

I tillegg oppsummerer han at kommuneøkonomien blir meget stram i 2020, skattelettenes tid er forbi og ABE-reformen videreføres.

– Regjeringen bruker lite av handlingsrommet på skatteletter, kun ½ milliard samlet, og mesteparten går til å utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper. Mye tyder på at de store skattelettelsenes tid er forbi. Men ABE-reformen videreføres, skriver Oskaug.

Les notatet her