– Trenger mangfold for å være relevante

Under lederdebatten på nordisk fagbevegelses kongress i Malmø var Unio-leder Ragnhild Lied (60) og ungdomsleder Mimmi Rönnqvist (27) fra den svenske fagorganisasjonen SACO enige om at fagbevegelsen trenger større mangfold enn i dag.

– Vi trenger flere – og ikke minst yngre – medlemmer for at fagbevegelsen både i Norden og Europa skal få plass ved bordet og makt til å kjempe for arbeidstakernes interesser. Det er en forutsetning for at vi skal kunne reformere oss selv raskere og fortsatt være relevante, påpekte begge under debatten.

Digitalisering, klimaendringer og migrasjon på samme tid

Kommentarene kom som en oppfordring til hva som bør være nordiske fagorganisasjoners innsatsområde i egne land, men også som en strategisk hovedoppgave for den europeiske fagbevegelsen (ETUC) fremover. Lied og Rönnqvist var samstemte om at dette er nødvendig for at Europa skal kunne omstille seg på en rettferdig måte i møte med både digitaliseringen, klimaendringene og økende migrasjon. Ikke minst med tanke på yngre mennesker, som jobber på en annen måte i dag enn tidligere.

– Digitaliseringen, klimaendringene og økende migrasjon er megatrender som påvirker arbeidsmarkedene på samme tid. Og det skjer raskt. Da må vi stille oss selv spørsmålet om vi som organisasjoner evner å oppfattes som relevante i dag – og ikke noen som var relevante i en annen tid, argumenterte Rönnqvist.

Rekruttering er konkret, ikke teoretisk

Unio har lenge vært opptatt av at fagbevegelsen også på europeisk nivå må sette rekruttering og organisering på dagsordenen på en konkret måte, senest under behandlingen av ETUCs politiske program i Wien i mai.

– Forhandlinger mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene forutsetter balanse i maktforholdene. Økt antall medlemmer med mangfoldig alder, kjønn og bakgrunn i fagbevegelsen skjer ved å være til stede på arbeidsplassene. Rekruttering er konkret, ikke teoretisk, kommenterer Lied i etterkant av debatten.

Evne til selvkritikk øker gjennomslagsevnen i Europa

Nær sagt alle de nordiske organisasjonene benyttet konferansen i Malmø til å se på seg selv med et kritisk blikk. Både når det gjaldt måten vi jobber på og hvordan vi fremstår, for å kunne virke inspirerende – og ikke arrogante – i møte med europeiske kollegaer i land hvor fagforeningsgraden er lavere.

– Vi har kanskje tatt en del for gitt, og det kan overfor europeiske kollegaer virke litt ovenfra og ned. Evnen til å se på oss selv med et kritisk blikk, og ikke hvile på gamle laurbær, er en forutsetning for at vi skal lykkes både i Norden og i Europa. Det vinner alle på, avslutter Lied og Rönnqvist.

 

Fra lederdebatten under NFS-kongressen. Foto: Unio / André Oktay Dahl