Rekruttering og likestilling viktig i et digitalisert arbeidsmarked

Europeisk fagbevegelse må jobbe hardere med rekruttering og likestilling i et digitalisert arbeidsmarked.

Under behandlingen av den europeiske fagbevegelsens nye handlingsprogram på kongressen, markerte Unios ungdomsdelegat, Ruben Amble Hirsti, seg med et tydelig budskap til forsamlingen.

– Med digitalisering står vi i fare for å få et arbeidsliv som ikke går sammen med de likestillingsfremmende velferdsordningene fagbevegelsen har kjempet fram over mange år. Dette må ikke skje, poengterte Hirsti til applaus fra salen.

Hirstis innlegg baserte seg på Unios gjennomslag for forpliktende formuleringer som ETUC-kongressen vedtok i dag. Innlegget kan du lese her

Også Unios 2. nestleder, Kjetil Rekdal, hadde et klart budskap til kongressen og den europeiske fagbevegelsens generalsekretær, Luca Visentini.

– Uansett hvor flink du er til å snakke, så er det antallet medlemmer bak deg og i hver enkelt medlemsorganisasjon som avgjør hvilken makt vi har i EU-systemet, i hvert enkelt land og på hver enkelt arbeidsplass, argumenterte Rekdal.

Også Rekdals innlegg var basert på programformuleringer som Unio har fått gjennomslag i det politiske handlingsprogrammet som ble vedtatt av kongressen. Hans innlegg kan du lese her

Kongressen i Wien avsluttes fredag 24. mai.