Unios verneombudskonferanse – VOK 2019

For 7. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.

VOK 2019 finner sted 30.–31. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Vi starter med lunsj den 30.10. og avslutter etter lunsj den 31.10.

Hovedpunkter i programmet

I år setter vi bl.a. fokus på den nye IA-avtalen og vernetjenestens rolle i IA-arbeidet. Hvordan kan verneombudene bruke IA-avtalen i det systematiske HMS-arbeidet?

Vi vil også løfte fram temaet helsefremmende arbeid. Hvordan gripe fatt i og jobbe systematisk med dette?

Vold og trusler er et problem på mange arbeidsplasser. Hva må man finne seg i, hva er arbeidsgivers ansvar, og hva kan verneombudet gjøre?

Unios verneombudspris vil bli delt ut på konferansen.

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Påmelding til konferansen skjer via det Unio-forbundet du er medlem av. Ta kontakt med ditt forbund hvis du har spørsmål rundt påmelding.