Dårlig trygdeoppgjør i år igjen

– Regjeringen Solberg tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug etter at trygdedrøftingene ble avsluttet i dag.

Regjeringen gir alderspensjonistene nær null i realinntektsvekst.

Resultatet fra årets trygdeoppgjør hisser med det opp landets pensjonister femte året på rad. De fire foregående årene har alderspensjonistene hatt nedgang i realinntekten. Høyre-Frp-Venstre-KrF-regjeringen tviholder på at underreguleringen av pensjonene skal være «0,75 prosent» under forventet lønnsvekst, istedenfor å regulere pensjonene direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.

Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon hadde også i år felles krav om regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Det ville gitt pensjonistene i folketrygden mer.

Alderspensjonen kunne vært 8200 kroner høyere

– Vårt forslag ville oppfylt Stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av reallønnsveksten til lønnstakerne, sier sjeføkonom Orskaug.

Under regjeringen Solberg har regjeringen spart 7,5 mrd. kroner sammenliknet med om alderspensjonene hadde blitt regulert direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. En gjennomsnittlig alderspensjon i folketrygden ville vært 8 200 kroner høyere i dag om reguleringen hadde vært gjennomført på denne måten, viser Unios beregninger.

Unio , LO og FFO hadde en felles protokolltilførsel etter drøftelsene.

Her ser du resultatet av årets trygdedrøftelser.

Les også vår sjeføkonoms notat om trygdedrøftingene her

Økningen i grunnbeløp, minstepensjon og alderspensjon i 2019

 

Økning per                  1. mai 2019G og minste-pensjon fra           1. mai 2019Årsvekst fra 2018 til 2019
Grunnbeløpet3,07 pst2 975 kr99 858 kr3,2 pst
Minstepensjonen2,38 pst4 626 kr198 818 kr**3,24 pst
Alderspensjonen*2,30 pst2,43 pst*

*Årsveksten gjelder alderspensjon for enslig

**Øker med 4000 kr. til 202.818 kroner fra 1. september 2019

 

Ingen fest for alderspensjonistene i Folketrygden etter at årets forhandlinger om økning i pensjonene er gjennomført. Unio ønsket de skulle fått mer å rutte med.