Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han overleverte felles krav i trygdedrøftingene fra Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i dag.

I dag underreguleres alderspensjonen med 0,75 prosent mindre enn lønnsveksten. Dette har de siste seks årene vært en mye kraftigere underregulering enn gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, som var Stortingets intensjon da pensjonsreformen ble vedtatt.

– Tapet er ikke selve underreguleringen, men måten denne gjennomføres på, sier Orskaug.

Det vil si 8200 kroner mindre for en gjennomsnittlig alderspensjonist i folketrygden i perioden 2013-2019.

– Det er like mye som regjeringen Solberg har gitt i skattelettelser ved å fjerne arveavgiften og fjerne formueskatten, sa Unios sjeføkonom til Dagbladet i dag. Saken er bak betalingsmur.

Unio, LO og FFO krever at reguleringen legges om, slik at denne gjennomføres direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

– Det vil sikre alderspensjonistene halvparten av den realinntektsvekst lønnstakerne har, sier sjeføkonomen.

 

Les mer om kravet fra Unio, LO og FFO her

Her er oversikten over utviklingen. Summen totalt fra 2013 – 2019 er 7,53 milliarder kroner.

Per pensjonist blir det 8197 kroner.