Færre vil bli lærere og sykepleiere

Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærere i grunnskolen eller ta lektorutdanning, og på sykepleierstudiet er nedgangen i søkere svært stor. Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er ikke glad for nedgangen i søkere til lektor- og grunnskolelærerutdanningen. Men han er fornøyd med at flere vil bli barnehagelærere.

– I stort så holder søkertallene seg stabile og det er bra at barnehageutdanningen er populær. Vi skulle ønske at vi ikke så en nedgang til lektor- og grunnskoleutdanningene, fordi vi må rekruttere mange lærere i årene fremover. Hvis ikke, vil elevene få tilbud om lærere som ikke er kvalifiserte i undervisningen. Det er ikke bra når vi vet at behovet for flere lærere er stort, sier Handal.

Det er allerede et problem at for mange elever undervises av personer uten lærerutdanning, som ikke er kvalifiserte til å undervise.

133 færre har grunnskolelærer som førstevalg i år, sammenlignet med i fjor.

153 færre søkere vil bli lektor i år.

Flere barnehagelærere

På seks år er det blitt 50 prosent flere søkere til barnehagelærerstudiene.

14.122 har i år satt en av lærerutdanningene som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning.

Det er 135 flere enn i fjor, men økningen er det barnehagelærerutdanningen som står for med nær 300 flere søkere.

På seks år er det blitt 50 prosent flere søkere til barnehagelærerstudiene. Det skriver Utdanningsnytt.

Antall studieplasser har økt med 149 i samme periode.

I 2013 hadde 3057 søkere barnehagelærerstudiet som førsteønske. Årets søkertall viser at 4542 ønsker å gå samme studie.

Nedgang på sykepleierstudiet

Nedgangen er svært stor sykepleiestudiene. 2 948 færre har det som førstevalg, det er en nedgang på hele 18,7 prosent, i forhold til fjoråret.

Etter åtte år med økning i søkertallene til helsefag ser vi i år en nedgang. Det er 1 880 færre søkere til helsefag i år, en nedgang på 4,8 prosent.

Helsefag består av flere utdanningstyper. Nedgangen er størst på sykepleiestudiene hvor det er 2 948 færre førstevalgssøkere i år, det vil si en nedgang på -18,7%, sammenlignet med året før.

Nedgang totalt

138 732 personer har per 16. april 2019 søkt 1300 studier gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %.

– Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 %. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø.

(Samordna opptak / Unio)