– Skattelettepolitikken må stoppes

Arbeidsledighet som fester seg på et høyt nivå og en skattepolitikk som ikke virker var hovedbudskapet da sjeføkonom Erik Orskaug stilte til høring i Stortingets finanskomité i dag.

– Skattelettepolitikken må stoppes. Lettelser i formuesskatt og overskuddsskatt treffer personer med lav konsumtilbøyelighet og virksomheter som i liten grad reinvesterer. Det gir liten sysselsettingseffekt og dårlig fordeling, sa han.

Han gjentok også Unios budskap om at regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 prosent i bevilgningene til statlige virksomheter, UH-sektoren og helseforetakene, er feil politikk.

– Kuttene har for lengst sluttet å være effektive, de går ut over kvalitet og utdanning, de går ut over tjenestene og førstelinjen, og gjør arbeidssituasjonen vanskeligere for mange offentlig ansatte, sa Erik Orskaug til politikerne i Finanskomiteen.

Her kan du lese notatet Orskaug leverte til Finanskomiteen