– Ostehøvelprinsippet ødelegger satsingen på høyere utdanning

– Unio er fornøyd med at regjeringen fokuserer på utdanning, kunnskap og forskning. Men i den sammenheng er det underlig at den samtidig fortsetter sitt såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt, som nettopp rammer universitet- og høgskolesektoren. Og som i tillegg skaper dårligere tjenester for befolkningen. Dette henger ikke helt på greip, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i går.

Unio-lederen er redd dette «ostehøvelprinsippet» der regjeringen hvert år kutter 0,5 prosent i bevilgningene til statlige virksomheter, UH-sektoren og helseforetakene, vil medføre svekket tillit hos befolkningen.

– Det er klart at innbyggere som ikke får den hjelpen de trenger hos politiet, i Nav og andre statlige virksomheter, vil få et dårlig bilde av de tjenestene de forventer å få. Samtidig blir det økt belastning på de ansatte som er igjen. Det blir en veldig negativ spiral, mener Lied.

Hun er også kritisk til at regjeringen fortsetter en politikk som har vist seg ikke å løse utfordringene med antall arbeidsledige.

– Arbeidsledigheten ser ut til å stabilisere seg på et relativt høyt nivå selv om vi går inn i en høykonjunktur. Skattelettelsene har ikke gitt sysselsettingsvekst. Statsbudsjettet legger opp til ytterligere skattelettelser i 2019 på 1,3 milliarder kroner. Formuesskatten reduseres med 690 millioner kroner gjennom økt bunnfradrag og økt verdsetting av aksjer, driftsmidler og næringseiendom. Regjeringen bruker sin gamle medisin, som ikke virker på sysselsettingen men som bidrar til å øke forskjellene i Norge.

På den positive siden, peker Lied på kommuneøkonomien der lærernormen blir fulgt opp med bevilgninger.

– Men kommunene får mindre. Justert for demografi, regjeringens egne satsinger og satsinger som ikke blir finansiert fullt ut, blir det en halv milliard kroner mindre i frie inntekter. I tillegg kommer økte renteutgifter, understreker hun.

– Bemanningsnormen for barnehagene er underfinansiert med en halv milliard – alene. Så det blir en tøffere kommuneøkonomi.