Enighet med Spekter i område 4

Unio kom til enighet med Spekter i fase 3-forhandlinger i område 4 (Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag).

Forhandlingene omfattet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Stavanger.

Da partene ikke kom til enighet lokalt, gikk forhandlingene til fase 3 mellom Unio og Spekter, og torsdag 28. juni kom man fram til enighet. Det var ulike elementer i spill på de to samskipnadene.

Protokoll finner du her