Ja fra et samlet Unio-styre

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.
De forbundene som har hatt uravstemning, vil selv informere om resultatet.

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Her er resultatene fra Unios 3 forbund som har hatt uravstemning:

Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Akademikerforbundet

Fakta

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000
Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
Helseforetak: 137 000