Trygdedrøftingene startet i dag

Organisasjonene overleverte krav i trygdeoppgjøret som startet i dag. Unio stilte i år, som i fjor, felles krav med LO og FFO.

De tre organisasjonene krevde for det første at reguleringen måtte legges om til gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, og ikke «-0,75 prosent» som i dag. Videre krevde Unio, FFO og LO at reguleringen for 2016 måtte gjøres om. Det ble ikke tatt hensyn til de strukturelle forholdene som påvirket lønnsveksten dette året.

Unios delegasjonsleder, sjeføkonom Erik Orskaug, sier at en pensjonist som før Pensjonsreformen hadde 300 000 kroner i pensjon, nå har tapt nesten 4000 kroner på dagens regulering sammenliknet med en regulering med gjennomsnittet av pris og lønn.

– Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke kommer oss i møte og legger om dagens regulering som skaper mye misnøye, sier Orskaug.

Les Unios, LOs og FFOs krav her