Enighet i KS Bedrift

Det ble i natt enighet mellom partene om en anbefalt løsning på HTA for konkurranseutsatte bedrifter i KS bedrift.

Det økonomiske resultatet har stort sett ett element, et flatt kronetillegg på 9 800 kroner. Ramma er 2,8 prosent.

Unio er videre fornøyd med å avverge angrep på omfangsbestemmelsen og innføring av enda en ny pensjonsordning.

Protokollen kan leses her