Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, starter 1. februar. – Fristen for å komme fram til en løsning er satt til 1. mars, så det blir noen intense uker dersom vi skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter. Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som av helsemessige årsaker må gå tidlig, og de som ønsker å jobbe lenge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Innen de reelle forhandlingene starter, pågår det nå forhandlinger knyttet til selve prosessen rundt forhandlingene. Her legges det føringer på blant annet hvilke spørsmål det skal forhandles om.

– Det blir tøffe forhandlinger, men vi er alle innforstått med at dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte. Blant annet må yngre medlemmer få mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig, sier Lied.

– Det er derfor ikke en aktuell politikk å fortsette dagens offentlige tjenestepensjon. Forutsetningene er endret så mye at det vil bli usolidarisk for neste generasjon pensjonsmottakere, understreker Unio-lederen.

Prosessavtalen mellom partene og regjeringen kan du lese her