Kategoriarkiv: Unio

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Verneombudsprisen 2022 til Hilde Fylling

Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke. Prisen ble delt [...]

– Uføre må kompenseres fullt ut

Uføre som går over på alderspensjon må kompenseres fullt ut for levealdersjusteringen, mener Unio. – [...]

Fordømmer vald og arrestasjoner i Iran

Unio har i dag sendt brev til den iranske ambassadøren i Noreg der vi fordømmer [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

– Sammen redder vi liv!

Unio støtter årets TV-aksjon og har bevilget 100.000 kroner til helsehjelp. Unio-lederen oppfordrer også til [...]

Unios overordnede budsjettkrav 2023

I stramme økonomiske tider er det særlig viktig å sikre velferden og kjernetjenestene i offentlig [...]

Ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag

Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen da han [...]

Kjernetjenestene rammes som følge av stramt kommunebudsjett.

Regjeringen foreslår et betydelig strammere kommuneopplegg i 2023 enn den foreslo i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det [...]

Regjeringen tror på lavere prisvekst neste år

Regjeringens anslag på prisveksten neste år er betydelig lavere enn både SSBs og Norges Banks [...]