Kategoriarkiv: Unio

Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag

Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene for kommunesektoren på 2 milliarder kroner neste [...]

Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for [...]

Ny medarbeidar i Unio

Unio har tilsett Eli-Karin Flagtvedt i sekretariatet. Flagtvedt har hovedfag i samanliknande politikk frå Universitetet [...]

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte. Unios andel har gått opp fra [...]

Regjeringen undervurderer kostnadene av koronakrisen for kommunene

– Regjeringen undervurderer utgiftsøkningene og inntektsbortfall ved smittesituasjonen og overvurderer innsparingen på grunn av lav [...]

Nye betingelser for Unios bank-avtale

Unio-medlemmer får Boliglån 50 prosent til 1,39 prosent rente, som er den laveste prisen i [...]

Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette [...]

Lang vei til heltid for sykepleier Larssen

Ellen Cathrine Larssen er hovedtillitsvalgt og en erfaren, medisinsk sykepleier på Stord sjukehus. Men ufrivillig [...]

Flere tusen har søkt om ny låneavtale via Unio-tilbudet

Det har vært en overveldende respons fra medlemmene på den nye Unio-bankavtalen. Det kom inn [...]

Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai!

Rettighetene våre er fortsatt truet. Vi som skal fylle de samfunnskritiske yrkene må få bedre [...]