Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA

Tirsdag 18. juni var det forhandlinger mellom hovedorganisasjonen KA og fagforeningene om den såkalte organisasjonsavtalen. Dette er en hovedtariffavtale som gjelder medlemsvirksomheter i KA som ikke er organer i Den norske kirke. Forhandlingene endte i brudd, og det vil bli mekling over sommeren.

Totalt 11 fagforeninger er parter i avtalen, herunder Unio-medlemmene Akademikerforbundet, Presteforeningen, Forskerforbundet og Utdanningsforbundet. Også frittstående Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) er part i avtalen.

Bruddet berører medlemmer ansatt i følgende virksomheter:

IKO – Kirkelig pedagogisk senter
IKO-forlaget AS
Vestby frivilligsentral
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Kristelig studieforbund (K-stud)
Hekta – Trosopplæring for ungdom
Vake Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Kirkepartner AS
Norske kirkeakademier
Kirkens SOS

De aktuelle Unio-forbundene har til sammen 13 medlemmer i de berørte virksomhetene. Disse medlemmene vil bli orientert direkte fra sitt forbund når det er avklart tidspunkt for mekling.