Er spesielt fornøyd med klimadelen i særavtalene for ansatte i kirken

Seks sentrale særavtaler for ansatte i kirken er nå reforhandlet. – Vi er spesielt fornøyde med at partene er blitt enige om endringer som kan bidra til at kirken når sine klimamål, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Hun har ledet særavtaleforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA på vegne av forbundene som samarbeider i Unio KA, det vil si Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund.

– Med den reviderte særavtalen for reiseregulativet får våre tillitsvalgte sammen med arbeidsgiverne større handlingsrom til å finne løsninger som reduserer kirkens klimaavtrykk. Resultatet av årets særavtaleforhandlinger tar oss i så måte et steg i riktig retning av et grønnere kirkelig arbeidsliv, sier Gun Hafsaas.

For eksempel åpnes det for at det lokalt kan avtales kilometergodtgjørelse for sykkel og el-sykkel. Lokalt nivå er i denne sammenhengen den enkelte virksomhet, det vil si rettssubjektet Den norske kirke og hvert fellesråd.

– Selvfølgelig er ikke dette like aktuelt alle steder, men for mange som har sitt arbeidssted i byer og tettsteder, kan den reviderte særavtalen åpne for nye og gode løsninger, sier Gun Hafsaas.

Partene er også blitt enige om en rekke punkter til felles veileder til særavtale om reiseregulativ, for å bidra til det lokale partsarbeidet knyttet til klimamål.

Årets særavtaleforhandlinger er de siste i rekken av sentrale forhandlinger i kirken i 2022.

Flere detaljer om de reviderte særavtalene finner du på prest.no