Synliggjør brudd på menneskerettigheter i Belarus

I Belarus får menneskerettigheter stadig trangere kår. Demonstrasjoner og frie ytringer straffes, og antallet politiske fanger stiger. Unio står opp for fengslede og forfulgte fagforeningskollegaer og andre politiske fanger.

Bekymringsmeldinger og dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd i Belarus har vært en gjenganger for internasjonal fagbevegelse. I slutten av april ble eksempelvis 20 fagforeningsledere fra den uavhengige belarusiske fagorganisasjonen BKDP arrestert, deres kontorer og hjem ble tømt for personlige og profesjonelle eiendeler. Aksjonene var en forlengelse av Lukasjenko-regimets systematiske trakassering og trusler mot fagforeningsledere.

15 av de arresterte sitter fortsatt fengslet. Deres «forbrytelse» er engasjement for anstendig arbeid og grunnleggende rettigheter.

Sammen med internasjonal fagbevegelse har Unio fordømt arrestasjonene og stilt krav om umiddelbar løslatelse av alle fengslede fagforeningsmedlemmer – uten effekt på myndighetene. I juli besluttet Lukasjenko-regimet tvert imot å «deregistrere» BKDP.

Synliggjør enkeltmenneskene og ofrene for Lukasjenko-regiments overgrep

Helsingforskomiteen samler inn dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd. Komiteen viser til det høye antallet politiske fanger i Belarus, og støtter blant annet en postkort-kampanje som retter oppmerksomheten mot enkeltmennesker som er ofre for Lukasjenko-regimet. Kampanjen oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å sende en hilsen til en av de politiske fangene, samt spre budskapet om brudd på menneskerettigheter. Målsettingen er å gi personlig støtte og bidra til oppmerksomhet rundt det mangelfulle demokratiet i Belarus.

Støtter «postkort-aksjon» for menneskerettigheter

Unio bidrar med en personlig hilsen til en av de politiske fangene.

– Det er en selvfølge at Unio tar «postkort-utfordringen» fra Helsingforskomiteen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun viser også til felles ansvar for å si ifra når demokratiets spilleregler brytes.

– Unio er særlig bekymret for den siste tids utvikling der uavhengige fagorganisasjoner, medier og sivilsamfunnsorganisasjoner stemples som ekstremistiske organisasjoner. Det dreier seg om institusjoner som både er bidragsytere og fundament for et utviklet demokrati.

Unio-lederen oppfordrer flere til å ta del i postkortaksjonen, eller på andre måter engasjere seg i kampen for menneskerettigheter.

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjøres gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Helsingforskomiteen gjør en betydelig innsats i Belarus. Komiteen arbeider blant annet med rettshjelp og dokumentasjon.

Dokumentasjon av grove menneskerettighetsbrudd (tortur, forsvinninger, voldtekt, osv.) og krigsforbrytelser tilhører organisasjonens hovedsatsningsområder.

Unio-leder Ragnhild Lied sitter i Helsingforskomiteens råd.