Unio er re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Unios klimaavtrykk har sunket betydelig de to siste årene. Dette skyldes i noen grad pandemien, men trolig også en del tiltak iverksatt i Unios sekretariat.

– Vi har stimulert til sykling til jobben, kjøpt brukte møbler, kommunisert bedre om kildesortering, for å nevne noe. Ellers er det en voksende bevissthet om klimautfordringer blant de ansatte som antas å ha målbar effekt, sier sekretariatssjef Jon Olav Bjergene i Unio.

Utslipp fra flyreiser er redusert fra 42,65 tonn CO2 i 2015, via 26,47 tonn i 2019, til 0,13 tonn i 2021.

– Det siste skyldes nok i sin helhet pandemien, men vi er fornøyde med trenden.

Også avfallsmengden er nedadgående, og har gått fra 2520 kilo i 2018 til 592 kilo i 2021. De totale klimagassutslippene fra virksomheten var 27,17 tonn i 2021.

– Det er en god utvikling, for i 2019 var utslippet på 56 tonn, uttaler Bjergene.

Unio ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010, og re-sertifisert i 2013, 2016, 2019 og nå i 2022. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.