Nyansettelser i Unio

Mia Andresen og Iril Myrvang Gjørv begynner som seniorrådgivere i Unios sekretariat etter sommeren.

Andresen (35) kommer til Unio fra Kunnskapsdepartementet, hvor hun har jobbet som seniorrådgiver de siste fem årene. Hun er utdannet sykepleier og har hatt varierte arbeidsoppgaver innenfor helsevesenet, samt innehatt flere tillitsverv. I tillegg har hun studert sosialantropologi.

Myrvang Gjørv (28) begynner i Unio etter å ha vært nestleder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. De to siste årene har hun dessuten vært leder og nestleder i Unio-studentene. Hun har lektorutdannelse.