Unios innspill til neste folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023 og ønsker innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer.

Les Unios innspill