– Forventninger om et lønnsløft

I dag møtte Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen og Spekters direktør Anne-Kari Bratten med sine delegasjoner til forhandlingsstart for hovedoppgjøret for over 51 000 Unio-medlemmer, de fleste i helseforetakene.

 

– Det er en klar forventning om et lønnsløft for våre grupper. I Kantars helsepolitiske barometer ser vi også at befolkningen støtter behovet for at vi skal prioriteres. Våre medlemmer er unnværlige og skal drive Norge framover i urolige tider, sa Lill Sverresdatter Larsen under åpningen.

Anne-Kari Bratten takket Unio sine medlemmer for den innsatsen som er ytt og så fram til konstruktive forhandlinger.

Det fremmes ikke konkrete økonomiske krav i de innledende sentrale forhandlingene fra Unio, men områdeinndeling, videre frister for B-delene og videre prosess for de særskilte forhandlingene for helseforetakene skal avtales.