Høring – forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 23. desember 2021 på høring et forslag om endringer i tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall. Ordningen foreslås å videreføres for november og desember 2021. Departementet vil også foreslå at ordningen gjelder for januar 2022 og fastsette forskriftsregler for dette i løpet av januar.

Les Unios høringssvar