Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sendte 11. november 2021 på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19.

Endringene gjelder videreføringen av midlertidige tilpasninger i utdanningsstøtteregelverket for utdanning i utlandet til vår 2022.

Les Unios høringssvar