Norsk Tannpleierforening nytt medlem i Unio

Norsk Tannpleierforening (NTpF) ble på kongressen i kveld opptatt som medlem i Unio. – Vi gleder oss til å være medlem i hovedorganisasjonen for arbeidstakere med høyere utdanning, sier forbundsleder Hilde Aga.

NTpF er det fjortende medlemsforbundet i Unio, og blir medlem gjeldende fra 1.1.22.

Tannpleierne har en treårig bachelorutdanning, og de blir utdanna på de odontologiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø og på Høgskolen i Hedmark.

Norsk Tannpleierforening ble etablert i 1968, og har 1228 medlemmer, 60 prosent av dem jobber i offentlig sektor.