Må følge opp eget pensjonsvedtak

For dette året vedtok Stortinget at reguleringen av pensjonene skulle være lik anslått lønnsvekst. Unio er derfor uenig med den forrige regjeringen, som i et høringsnotat foreslo at avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2021 bare skal kompenseres med halvparten.

 

Pensjonene må reguleres på riktig måte, ut fra Stortingets vedtak, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Når reguleringen i 2021 ble gjennomført  med anslått lønnsvekst, mener vi at avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst i trygdeoppgjøret må kompenseres fullt ut. Dette er en naturlig oppfølging av Stortingets vedtak. Det innebar at reguleringen i 2021 skulle gjennomføres med lønnsveksten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Bare halvparten

Solberg-regjeringen foreslår i høringsnotatet som ble sendt ut i september at reguleringen i 2022 skal korrigeres for avvik på lønnsveksten fra 2021, men gjør dette i en beregning av gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, og dermed teller avviket kun med halvparten.

Unio er ikke enig i dette og mener avviket i 2021 må kompenseres fullt ut i reguleringen neste år.

Les mer om Unios begrunnelser her 

– Anslått lønnsvekst i trygdeoppgjøret 2021 var 2,4 prosent, til tross for at frontfagsramma var 2,7 prosent. Nå peker de siste prognosene fra SSB på at lønnsveksten i år kan bli 3,1 pst. Avviket kan dermed vise seg å bli stort. Derfor er det viktig at det håndteres riktig og følger Stortingets vedtak, sier Orskaug.

Bedre regulering for de neste årene

I trygdeoppgjøret i fjor fikk Unio, sammen med LO, FFO og Pensjonistforbundet, gjennomslag for at reguleringen av løpende pensjoner skal gjennomføres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst fra neste år.